Wednesday, August 23, 2017
Register  |  Login
Pronađen(a):
6/26/2017
Pješćana uvala
52100 Pula

Napomena:
191100000332016
Pronađen(a):
6/29/2017
Vodnjan
52100 Pula

Napomena:
191100000920967
Pronađen(a):
7/6/2017
premanturska
52100 Pula

Napomena:
191100000924833
Pronađen(a):
8/5/2017
trviški katun
52100 Pula

Napomena:
191100000908282
Pronađen(a):
8/11/2017
Marčana
52100 Pula

Napomena:
191100000911403
Pronađen(a):
8/15/2017
pula
52100 Pula

Napomena:
191100000926491
Print  

VETERINARSKA

AMBULANTA PULA

TRINAJSTIĆEVA 1
TELEFONI: 541 590, 541 100
TELEFAX: 393 141

RADNO VRIJEME

AMBULANTA
7-19 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM

APOTEKA
7-15 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM
  
HITNI SLUČAJEVI
0-24 SVAKI DAN
098 98 11 666

SABIRALIŠTE NUSPROIZVODA
098 98 12 584
 
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE
098 98 12 583

INFO CENTAR
Dežurni veterinarski higijeničar:
098 98 12 583
0 – 24 h

Voditelj skloništa:
098 98 125 82
Poruku van radnog vremena možete ostaviti na telefonskoj sekretarici:
541 100

Upiti preko e-maila
    vet.st.pula@pu.t-com.hr