Saturday, October 21, 2017
Register  |  Login
Pronađen(a):
8/28/2017
volme
52100 Pula

Napomena:
191100000906758
Pronađen(a):
8/29/2017
bijažići
52100 Pula

Napomena:
191100000909312
Pronađen(a):
9/1/2017
pula
52100 Pula

Napomena:
191100000831592
Pronađen(a):
9/11/2017
radeki polje
52100 Pula

Napomena:
191100000908758
Pronađen(a):
9/14/2017
pula
52100 Pula

Napomena:
191100000803478
Pronađen(a):
9/19/2017
fažana
52100 Pula

Napomena:
191100000620193
Pronađen(a):
9/21/2017
ipsilon
52100 Pula

Napomena:
191100000930407
Pronađen(a):
10/4/2017
premanturska
52100 Pula

Napomena:
191100000950556
Pronađen(a):
10/9/2017
kavran
52100 Pula

Napomena:
191100000953188
Pronađen(a):
10/10/2017
loborika
52100 Pula

Napomena:
191060000077461
Print  

VETERINARSKA

AMBULANTA PULA

TRINAJSTIĆEVA 1
TELEFONI: 541 590, 541 100
TELEFAX: 393 141

RADNO VRIJEME

AMBULANTA
7-19 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM

APOTEKA
7-15 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM
  
HITNI SLUČAJEVI
0-24 SVAKI DAN
098 98 11 666

SABIRALIŠTE NUSPROIZVODA
098 98 12 584
 
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE
098 98 12 583

INFO CENTAR
Dežurni veterinarski higijeničar:
098 98 12 583
0 – 24 h

Voditelj skloništa:
098 98 125 82
Poruku van radnog vremena možete ostaviti na telefonskoj sekretarici:
541 100

Upiti preko e-maila
    vet.st.pula@pu.t-com.hr