Friday, March 05, 2021
Register  |  Login
SABIRANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
 
TUMAČENJE ZAKONSKIH OBVEZA RIJEŠAVANJA LEŠINA I OTPADNOG MATERIJALA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

  Zakonom o veterinarstvu
(NN 82/13), i Uredbama (EZ) br. 1069/09 i 142/11 regulirana je problematika i obveze proizvođača (to je i posjednik životinje) i sakupljača otpadnih materijala životinjskog podrijetla. Pravilnikom o visini naknade za sabiranje i toplinsku preradu otpada životinjskog podrijetla (NN 106/13) regulirana je cijena skupljanja i toplinske obrade otpada životinjskog podrijetla, koji Se nadopunjava godišnjim Cjenikom veterinarskih usluga koje izdaje naše Ministarstvo.
 
  • U članku 98. Zakona o veterinarstvu navode se Uredbe (EZ) prema kojima se lešine i nusproizvodi moraju uništiti na propisan način a to znači toplinskom obradom u kafileriji time da skupljanje i privremeno čuvanje obavlja registrirana higijeničarska služba. 
  • U članku 59. točci (4) napominje se da se za obavljeno skupljanje i uništavanje plaća naknada.
  • Po članku 100. sakupljač mora imati registriran objekt .
  • U članku 101. stoji da proizvođači životinjskog otpada moraju osigurati njihovo privremeno čuvanje u propisanim uvjetima i otpremu na toplinsku preradu, putem registriranog sakupljača.
  • U članku 102. točkama (1) i (2) stoji da su jedinice lokalne samouprave dužne osigurati skupljanje s javnih površina životinjskih lešina, životinja i ostalih nusproizvoda te snositi troškove za te postupke.  
  Gore navedenim propisima ta djelatnost je proglašena kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku pa su tako točno određene obveze svih u lancu od gradskih uprava, inspekcija, proizvođača otpada, sakupljača, privremenog odlaganja do spaljivanja.
 
  Veterinarska ambulanta Pula je udovoljila svim zahtjevima Zakona i Uredbi, tj. ima specijalno vozilo, komoru za hlađenje i privremeno odlaganje otpadnog materijala te osposobila ljude za prijevoz i manipulaciju time te se uspjela registrirati za tu djelatnost (broj registracije: HR 01-015 NP).
 
  U želji da nam okoliš bolje izgleda i da budemo zdraviji, slobodni smo vam ponuditi pravilni način rješavanja životinjskih lešina, otpada životinjskog podrijetla. U svim tim slučajevima dovoljno nas je pozvati na telefone:
052/541 100
052/541 590
052/540 077
 
ili dežurnog higijeničara na mobitel:           
098/98 125 83
 
kako bi se dogovorili o vremenu dolaska i preuzimanja lešina ili nusproizvoda.
 
Hvala na suradnji!

 

SABIRANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
 
TUMAČENJE ZAKONSKIH OBVEZA RIJEŠAVANJA LEŠINA I OTPADNOG MATERIJALA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

  Zakonom o veterinarstvu
(NN 82/13), i Uredbama (EZ) br. 1069/09 i 142/11 regulirana je problematika i obveze proizvođača (to je i posjednik životinje) i sakupljača otpadnih materijala životinjskog podrijetla. Pravilnikom o visini naknade za sabiranje i toplinsku preradu otpada životinjskog podrijetla (NN 106/13) regulirana je cijena skupljanja i toplinske obrade otpada životinjskog podrijetla, koji Se nadopunjava godišnjim Cjenikom veterinarskih usluga koje izdaje naše Ministarstvo.
 
  • U članku 98. Zakona o veterinarstvu navode se Uredbe (EZ) prema kojima se lešine i nusproizvodi moraju uništiti na propisan način a to znači toplinskom obradom u kafileriji time da skupljanje i privremeno čuvanje obavlja registrirana higijeničarska služba. 
  • U članku 59. točci (4) napominje se da se za obavljeno skupljanje i uništavanje plaća naknada.
  • Po članku 100. sakupljač mora imati registriran objekt .
  • U članku 101. stoji da proizvođači životinjskog otpada moraju osigurati njihovo privremeno čuvanje u propisanim uvjetima i otpremu na toplinsku preradu, putem registriranog sakupljača.
  • U članku 102. točkama (1) i (2) stoji da su jedinice lokalne samouprave dužne osigurati skupljanje s javnih površina životinjskih lešina, životinja i ostalih nusproizvoda te snositi troškove za te postupke.  
  Gore navedenim propisima ta djelatnost je proglašena kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku pa su tako točno određene obveze svih u lancu od gradskih uprava, inspekcija, proizvođača otpada, sakupljača, privremenog odlaganja do spaljivanja.
 
  Veterinarska ambulanta Pula je udovoljila svim zahtjevima Zakona i Uredbi, tj. ima specijalno vozilo, komoru za hlađenje i privremeno odlaganje otpadnog materijala te osposobila ljude za prijevoz i manipulaciju time te se uspjela registrirati za tu djelatnost (broj registracije: HR 01-015 NP).
 
  U želji da nam okoliš bolje izgleda i da budemo zdraviji, slobodni smo vam ponuditi pravilni način rješavanja životinjskih lešina, otpada životinjskog podrijetla. U svim tim slučajevima dovoljno nas je pozvati na telefone:
052/541 100
052/541 590
052/540 077
 
ili dežurnog higijeničara na mobitel:           
098/98 125 83
 
kako bi se dogovorili o vremenu dolaska i preuzimanja lešina ili nusproizvoda.
 
Hvala na suradnji!

 

Print  

VETERINARSKA

AMBULANTA PULA

TRINAJSTIĆEVA 1
TELEFONI: 541 590, 541 100
TELEFAX: 393 141

RADNO VRIJEME

AMBULANTA
7-19 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM

APOTEKA
7-15 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM
  
HITNI SLUČAJEVI
0-24 SVAKI DAN
098 98 11 666

SABIRALIŠTE NUSPROIZVODA
098 98 12 584
 
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE
098 98 12 583

INFO CENTAR
Dežurni veterinarski higijeničar:
098 98 12 583
0 – 24 h

Voditelj skloništa:
091 261 19 10
Poruku van radnog vremena možete ostaviti na telefonskoj sekretarici:
541 100

Upiti preko e-maila
    vet.st.pula@pu.t-com.hr

 

 

 

VETERINARSKA

AMBULANTA PULA

TRINAJSTIĆEVA 1
TELEFONI: 541 590, 541 100
TELEFAX: 393 141

RADNO VRIJEME

AMBULANTA
7-19 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM

APOTEKA
7-15 RADNIM DANOM
8-12 SUBOTOM
  
HITNI SLUČAJEVI
0-24 SVAKI DAN
098 98 11 666

SABIRALIŠTE NUSPROIZVODA
098 98 12 584
 
SKLONIŠTE ZA ŽIVOTINJE
098 98 12 583

INFO CENTAR
Dežurni veterinarski higijeničar:
098 98 12 583
0 – 24 h

Voditelj skloništa:
091 261 19 10
Poruku van radnog vremena možete ostaviti na telefonskoj sekretarici:
541 100

Upiti preko e-maila
    vet.st.pula@pu.t-com.hr